Mevzuat & Haberler

GEMİ,DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİ GENELGE 2009/97

 T.C.

BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 25/9/2009
Konu : Gemi, deniz ve iç su araçlarının
serbest dolasıma giris islemleri
GENELGE
(2009/97)
Türk vatandasları veya Türk Ticaret Kanununa göre kurulan tüzel kisiler tarafından yurt
dısında kurulan veya yurt dısında kurulu bulunmakla birlikte hisselerinin bir kısmı Türk
vatandaslarına ait olan bir tüzel kisilik tarafından iktisap edilmek suretiyle yabancı bayrak
çekilmis olan gemi, deniz ve iç su araçlarının Denizcilik Müstesarlığının 14/9/2009 tarihli
27349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ve
22/8/2009 tarihli 27327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğ kapsamında
bağlama kütüğüne kaydedilen ve 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 GTĐP'larında
yer alan gemi, deniz ve iç su araçlarının serbest dolasıma giris islemleri asağıda belirtilen
hususlar çerçevesinde sonuçlandırılır.
1. Bağlama kütüğüne kaydı yapılan belirtilen GTĐP'ları kapsamı gemi, deniz ve iç su
araçlarının gümrük islemleri, liman baskanlığının yetkili gümrük idaresine bağlama
kütüğüne kaydın yapıldığının bildirimini müteakip otuz gün içinde tamamlanması gerekir.
Gemi, deniz ve iç su araçlarının kütüğe kaydının, tasıtın Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilmeden yapılması durumunda, buna iliskin gümrük islemleri, belirtilen araçların
Türkiye Gümrük Bölgesine geldiğinin liman baskanlığı tarafından yetkili gümrük
idaresine bildirimini müteakip aynı usulle yapılır.
2. Genelge kapsamına giren eski, kullanılmıs veya yenilestirilmis gemi, deniz ve iç su
araçların ithalinin Denizcilik Müstesarlığınca uygun görülmesi halinde, Đthalat Rejimi
Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında Dıs Ticaret Müstesarlığınca da uygun
bulunması nedeniyle, belirtilen GTĐP'ler kapsamı esyanın serbest dolasıma giris islemleri
öncesinde Denizcilik Müstesarlığından izin alınması gerekir.
3. Gemi, deniz ve iç su araçlarının AB üyesi ülkelerden ithal edilmesi veya tercihli tarifeden
yararlandırılmasının talep edilmesi halinde, A.TR dolasım belgesi veya esyanın tercihli
menseini gösteren mense ispat belgelerinin ibraz edilmesi kosuluyla sıfır veya indirimli
gümrük vergisi uygulanır. Bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda meri Đthalat Rejimi
Kararında belirtilen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.
4. 30/11/2009 tarihine kadar, gemi, deniz ve iç su araçlarının tabi olacağı KDV ve ÖTV'nin
tahsilinde 22/8/2009 tarihli 27327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Mallara
Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine
Dair Karar" hükümleri dikkate alınarak gümrük islemleri sonuçlandırılır.
_________________________________________________________________________________________
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Đthalat Dairesi
Tel: (0312) 3068889 Faks: (0312) 3068965-95
e-posta:ithalat@gumruk.gov.tr
5. Bağlama kütüğüne kaydı yapılan ve serbest dolasıma giris islemlerine konu olan gemi,
deniz ve iç su araçlarından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin
uygulanabilmesi bu araçların kredili ithalat yöntemlerinden biri ile ithalinin
gerçeklestirilmesine bağlıdır. Belirtilen araçların bağlama kütüğüne kaydedilmesi yahut
kayıt değisikliği yapılması kredili bir ithalatın sonucu değilse kaynak kullanımını
destekleme fonu kesintisinin uygulanmaması gerekmektedir.
6. Genelge kapsamına giren deniz ve iç su araçlarının kıymetinin belirlenmesinde 4458 Sayılı
Gümrük Kanununun 23 ila 31 inci maddeleri kapsamında islem tesis edilir. Esya
kıymetinin tespitinde sigortaya esas bedeli de dikkate alınabilir. Değer tespiti
yaptırılmasına gerek duyulması halinde Deniz Ticaret Odalarından faydalanılabilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMĐDOĞULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Tasra Teskilatı